ایران آنتیک

تاریخ دریافت خبر:
روش صحیح شستن سیب متخصصان سلامت درباره طرز صحیح شستن سیب یک توصیه ساده دارند.

به گزارش جی پلاس، مجله کشاورزی و شیمی غذایی در مقاله ای نوشت که این میوه را می توان به خوبی از خاک و آفت کش ها پاک کرد.

استفاده از آفت کش ها به افزایش محصول منجر می شود اما مقداری از این سموم بر سطح سبزیجات و میوه ها باقی مانده و وارد بدن انسان می شود. نفوذ مقداری از این مواد سمی در میوه ها بر ضرورت یافتن راهی برای از بین بردن آنها و پاکسازی میوه از این مواد تاکید می کند.

هیچ ماده پاک کننده ای نمی تواند آفت کش ها را در شرایطی از بین ببرد که آنها به عمق بیش از ۲ دهم میلیمتر به داخل میوه ها نفوذ کرده باشند.

به گزارش اسپوتنیک، از این رو متخصصان توصیه می کنند سبزیجات و میوه ها بدون پوست خورده شوند یا آنها را در محلول سودا بشویید.

باید آنها را به مدت ۱۵ دقیقه در محلول آب و سودا نگه داشت تا تقریبا تمام مولکول های آفت کش ها از میوه ها پاک شود و سلامتی مصرف کننده را به خطر نیاندازد.