جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «اجتماعی» - صفحه 7 RSS

حسینی در تشریح آخرین جزئیات از پرونده فرارمالیاتی در شهرستان ری گفت: در تحقیقات بعمل آمده مشخص شد یکی از متهمان این پرونده با ارائه اسناد جعلی و ضمانت نامه های ساختگی به دریافت 25 میلیارد تومان وام بانکی اقدام کرده است. به گزارش ؛ به نقل از میزان، چندی