کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه اجتماعی - صفحه 7 RSS

با حضور مهندس اکرمی مدیرعامل شرکت مدیریت طرح واجرای خانه سازی ایران در پلی کلینیک تخصصی تامین اجتماعی اردکان، مراحل توسعه وساخت ساختمان جدید جهت افزایش فضای این مرکز درمانی بررسی شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ،در سفر مهندس اکر