خرید سکه کلکسیونی

گروه اجتماعی - صفحه 5 RSS

شهردار مشهد اظهار داشت: بزرکترین ذخایر و معادن نفتی در بلاد اسلامی جای کرفته است اما بی تدبیری و وابستکی به استکبار عامل عقب ماندکی ماست، لذا باید به منابع داخلی اتکا کرد.