خرید سکه کلکسیونی

آخرین اخبار «اجتماعی» - صفحه 2 RSS

رئیس جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه حوادثی چون ریزش ساختمان پلاسکو باید درس آموخته ای برای مدیران باشد، عنوان کرد: فارغ از تمامی غم و اندوه حادثه پلاسکو؛ باید این واقعیت مهم این را پذیرفت که ما در یک فضای پرخطر زندگی می کنیم و پلاسکو نمونه بسیار ک