خرید کتاب سکه طلا

آخرین اخبار «اجتماعی» - صفحه 126 RSS

یکی از مطالبه گران پویش مردمی مدافع حریم خانواده که مادر شهید نیز بود گفت: همه ما در قبال خون شهدا مسئول و دارای تکلیف هستیم؛ اگر همه، خودمان را مسئول بدانیم کارها به سرانجام خوبی می‌رسد، شاهد هستیم در بانک یا بیمارستان یا جاهایی دیگر که مراجعه می‌کنیم در