جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «اجتماعی» - صفحه 126 RSS

اجتماع > اجتماعی - دهلی> اهالی دهکده‌ای در هند برای مادربزرگ‌ها مدرسه‌ای تاسیس کرده‌اند که پیرترین شاگردش ۹۰سال دارد. تمام مادربزرگ های دهکده فانگان با لباس ها و وسایل یکسان وارد مدرسه شده و در 11ماه گذشته موفق شده اند افزون بر خ