خرید سکه کلکسیونی

گروه اجتماعی RSS

قدس آنلاین»، حمید محمدی با بیان اینکه هرگونه عقد قرارداد در این زمینه تکذیب می‌شود، اظهار داشت: اینگونه خبرها فضاسازی رسانه‌های مجازی با هدفی خاص است.

وی گفت: با وجود اینکه تمامی کشورهای اعزام کننده زا