جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «حوادث» - صفحه 7 RSS

حیات پرواز روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این فرد 45 ساله قبل از حادثه قسمت زیادی از جاده نیمه تمام برفکون در بخش چاروسا را با ماشین طی کرده بود. وی ادامه داد: