جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «علم و دانش» - صفحه 1 RSS

اسپیس ایکس چندین بار توانسته است موشک‌های فالکون ۹ خود را پرتاب کرده و استیج اول آن را بار دیگر روی سکوی شناور یا سطح زمین فرود آورد. اما برای اولین بار قرار است در بامداد روز جمعه ۱۱ فروردین