خرید کتاب سکه طلا

آخرین اخبار «علم و دانش» - صفحه 1 RSS

طلوع دوباره اسپیس ایکس - غروب درخش های ایریدیوم بازگشت SpaceX به چرخه پرتاب ماهواره‌ها سیناپرس: آغاز دوباره پرتاب های فالکون شاید خبر از پایان دورانی درخشان در رصد آماتوری ماهواره‌ها داشته باشد روز گذشته شرکت Sp