خرید سکه کلکسیونی

گروه علم و دانش RSS

نمایندگان چین و آژانس فضایی اروپا درباره همکاری برای فرستادن انسان به کره ماه مذاکره می کنند. به گزارش ایرنا،پیشتر دبیرکل آژانس فضایی چین اعزام انسان به ک