جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «فرهنگی و هنری» - صفحه 7 RSS

رویگری در خصوص برنامه‌های خود در سال 96 گفت: من پارسال آرزویم سالم شدن بود که نشدم، امیدوارم امسال حالم خوب شود و اهداف زیادی دارم، می‌خواهم کنسرتی برگزار کن