خرید کتاب سکه طلا

آخرین اخبار «فرهنگی و هنری» - صفحه 6 RSS

همین چند هفته قبل بود فدراسیون فوتبال در برنامه ۹۰ به خاطر واگذاری عجیب و غریب و بدون اصول و البته انحصاری سامانه فروشی بلیت خود به یک شرکت بی نام و نشان و بی اصول مورد حمله قرار گرفت , این حمله های رسانه ای که بعد از آن برنامه از طر