خرید کتاب سکه طلا

گروه فرهنگی و هنری - صفحه 5 RSS

نمایشگاه کتاب تهراننگاهی اجمالی به بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب، تعداد اندکی برنامه را همراستا با هدف توسعه نشر بین الملل ایران و بستر سازی برای کمک به ارتقا دانش وعوامل نشر کشور در این عرصه نشان می‌دهد. به گزارش ستا