کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه فرهنگی و هنری - صفحه 3 RSS

هیئت داوران متشکل از کامران سپهران، شیوا مسعودی و پرستو محبی نامزدهای نهایی بخش پژوهش بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی را اعلام کردند. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، کاندیداهای نهایی بخش پژوهش (جایزه دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی)، بیستمین جشنواره تئاتر دانش