جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «فرهنگی و هنری» - صفحه 1 RSS

به گزارش ایرنا، زائران بارگاه این سلاله پاک نبی اکرم (ص) همزمان با تعطیلات نوروزی در میان ده ها جاذبه های طبیعی و تاریخی این مکان نورانی را انتخاب کرده اند تا در سایه حضرت بی بی حکی