جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «اقتصادی» - صفحه 4 RSS

فعالان بخش خصوصی معتقدند کمترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، حمایت از تولیدکنندگان است، اما هیچ حمایتی دیده نمی‌شود. افکارنیوز، این تا