جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «اقتصادی» - صفحه 171 RSS

با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، سقف حقوق مدیران دولتی در ماه ۲۰ میلیون ۱۶۰ هزار تومان می‌شود.با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، سقف حقوق مدیران دولتی در ماه ۲۰ میلیون ۱۶۰ هزار تومان می‌شود. به گزارش ، کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در