خرید سکه کلکسیونی

آخرین اخبار «اقتصادی» - صفحه 171 RSS

بیشترین رانت اطلاعاتی در اختیار حقوقی‌های بازار است، این در حالی است که بلوک زنی سهام این روزها دست رانت اطلاعاتی برخی از افراد را بیش از پیش برای اهالی بازار سرمایه‌رو کرده است. بیشترین رانت اطلاعاتی در اختیار حقوقی‌های بازار است، این در حالی است که بل