جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «ورزشی» - صفحه 4 RSS

سایت نود نوشت: در حالیکه ازامروز صبح در فضای مجازی خبر کسر شش امتیاز از پرسپولیس منتشر شده، اما تحقیقات سایت نود نشان می دهد این خبر درست نیست و هنوز دادگاه CAS در این باره رای صادر نکرده است. رویداد۲۴-سایت نود نوشت: در حالیکه ازامروز صبح در فضای مجازی