خرید سکه کلکسیونی

گروه خودرو - صفحه 7 RSS

حمل خودروهای در راه مانده در دوره گارانتی رایگان است عصر خودرو- خراب شدن خودروهای صفرکیلومتر و نو از تجربه‌های مشترک مصرف‌کنندگان خودرو است. این عیوب در مواردی باعث متوقف شدن خودرو و در راه ماندن سرنشینان آن می‌شود که در این موارد قانون‌گذار حقوقی را بر