جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «خودرو» - صفحه 2 RSS

کم کردن کیلومتر یکی از روش های اصلی دلالان برای فروش خودرو به قیمتی گران تر است.به گزارش کارنت به نقل از میزان، کم کردن کارکردن خودرو به شغلی برای بعضی از تعمیرکاران غیرمعتبر تبدیل شده است، یک ضایعه اجتماعی است و از نظر قانونی جرم به شمار می آید. زیرا باع