کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه گردشگری - صفحه 4 RSS

روستای «کندلوس» در زمره ۷۳ روستای برتر گردشگری کشور قرار گرفت.«محمد ایزدیار» سرگروه طرح ضربتی تولید و اشتغال سازمان گردشگری اعزامی به مازندران در حاشیه بازدید ظرفیت های گردشگری روستای کندلوس بخش کجور با اشاره به اینکه از هفته گذشته