جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «گردشگری» - صفحه 22 RSS

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معتقد است: امروزه کشورهای همسایه از فرصت لغو ویزا استفاده کرده ولی ما از کشورهای همسایه غافل شده‌ایم. شعار سال: زهرا احمدی‌پور گفت: هم اکنون معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حال ر