کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه سبک زندگی - صفحه 7 RSS

سوال:خانم دکتر من مرتب در دو سال اخیر مبتلا به عفونت زنان و خارش و حساسیت در ناحیه گلو می شوم. جواب:عفونت زنان باید معاینه شود تا نوع عفونت تشخیص داده شود و درمان مناسب گذاشته شود. در عفونتهای مقاوم باید همسر نیز درمان شود. بهداشت فردی در کاهش عفونت