جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «سبک زندگی» - صفحه 4 RSS

فهمیدن نشانه های تخمک گذاری چندان مشکل نمی باشد.خیلی راحت می توانید بفهمید. در حالیکه روش های زیادی برای فهمیدن تخمک گذاری وجود دارد، اما بهتر است همه آنها را یکجا به کار نبرید. اگر به هیچ وجه نمی توانید تخمک گذاری خود را بفهمید، یا عادت ماهیانه شما