خرید سکه کلکسیونی

آخرین اخبار «سبک زندگی» - صفحه 21 RSS

امام صادق(ع) مرد مبارزه بود، مرد علم و دانش بود و مرد تشکیلات بود. مرد علم و دانش بودنش را همه شنیده‌اید...اما مرد مبارزه بودنش را کمتر شنیده‌اید. اما آن بعد سوم را که اصلاً نشنیده‌اید، مرد تشکیلات بودن امام صادق(ع) است که یک تشکیلات عظیمی از مؤمنان خود ا