کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه سبک زندگی - صفحه 21 RSS

گروه ترجمه نی نی بان: به طور معمول، یک زن فرصت محدودی برای مادر شدن دارد. مهم نیست تا چه حد دیر یا زود بچه دار شوید، به محض شروع یائسگی، احتمال بچه دار شدن تقریبا از بین می رود. اما مردان با چنین محدودیتی مواجه نیستند و هرچقدر هم پیر، از موهبت پدر شد