کتاب سکه های ماشینی قاجار

آخرین اخبار «مجلس» - صفحه 9 RSS

مردم از تنها چیزی که ناراحت هستند نگاه تبعیض‌آمیز دولت‌ها است؛ که همواره در تمامی دولت‌ها شاهد آن بوده‌ایم. علی‌رغم اینکه مسئولان وظیفه دارند به مردم مناطق مختلف کش