خرید کتاب سکه طلا

آخرین اخبار «مجلس» - صفحه 4 RSS

نمایندگان مردم در خانه ملت، ماده مربوط به سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت در برنامه ششم را به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع دادند.