جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «کتاب» - صفحه 5 RSS

آوینی فیلم- «سبک زندگی» در خانواده های ایرانی طی سال های اخیر به مرور دچار دگرگونی شده و اکنون با چالش های اساسی مواجه است که ردپای آن را در برخی آثار ادبی هم می توان دید، به ویژه در آثار زنان نویسنده که موضوع خانواده و چالش های پیش روی آن در نوشته