خرید کتاب سکه طلا

گروه کتاب - صفحه 2 RSS

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش نشر و کتاب: خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه موذن: رادیو این روزها ۷۷ ساله شده است ولی انگار مثل خیلی از ۷۷ ساله ها شور و شوق کمتری هم برای فعالیت دارد. رادیو زمانی به مثابه عضوی از خانواده ها بود و نسل دهه ۶۰ و دهه