کتاب سکه های ماشینی قاجار

آخرین اخبار «کتاب» - صفحه 2 RSS

سرویس اندیشه جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش نشر و کتاب: به گزارش جوان ایرانی، در فراخوانی که به همین منظور از سوی پژوهشکده اسناد منتشر شده، آمده است: «از علاقه‌مندان به حوزه تاریخ و اعضای انجمن تاریخ شفاهی دعوت می‌شود، به‌منظور شرکت در این همایش به آدرس