جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «کتاب» - صفحه 15 RSS

علی‌اصغر سیدآبادی، دبیر جام باشگاه‌های کتابخوانی با اشاره به استقبال گسترده از طرح جام باشگاه‌های کتابخوانی گفت: فکر می‌کردیم 500 باشگاه راه‌اندازی شود اما اکنون بیش از 2 هزار باشگاه و 24 هزار کودک در این طرح مشارکت کرده‌اند.