جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «عمومی» - صفحه 6 RSS

محمد اسماعیل سعیدی، عضو ناظر در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ستاد مدیریت بحران خود دچار بحران است، اظهار داشت: ستاد مدیریت بحران هیچ گونه آمادگی را در زمان وقوع حوادث Accidents گسترده ندارد