خرید کتاب سکه طلا

آخرین اخبار «عمومی» - صفحه 5 RSS

زندگی > مهارت‌ها - همشهری دو - محمود قلی‌پور: آقا مراد اهل روستایی در دل کویر است. کارش ساخت نمای مسجد است. یکی از اهالی محل، زمینش را وقف مسجدسازی کرده به شرط آنکه آقا مراد مسجدش را بسازد.آقامراد نشسته بالای داربست و دارد نان و