کتاب سکه های ماشینی قاجار

آخرین اخبار «عمومی» - صفحه 4 RSS

نماینده دور نهم مجلس گفت: صلاحیتم برای انتخابات آتی مشکلی ندارد. به گزارش فارس، حمید رسایی نماینده دور نهم مجلس در جمع طلاب و روحانیون شرق اصفهان اظهار داشت: شورای نگهبان بر اساس مدارک اقدام به تایید یا رد صلاحیت کاندیداها می کند. در دوره قبل