کتاب سکه های ماشینی قاجار

آخرین اخبار «عمومی» - صفحه 232 RSS

صحبتهای محمدباقر قالیباف شهردار تهران در جلسه شورای شهر درباره حادثه پلاسکو را که می خواندم، قسمتی که درباره علاقه اش به شهادت سخن می گفت بیشتر در ذهنم نقش بست. صحبتهای محمدباقر قالیباف شهردار تهران در جلسه شورای شهر درباره حادثه پلاسکو را که می خوان