جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «عمومی» - صفحه 2 RSS

اقتصاد > اقتصاد‌ جهان - زمانی فساد مالی شاخصه دولت‌های استبدادی و حکومت‌های سلطنتی بود اما طی سال‌های اخیر نه در بدنه دولت‌های صاحب دمکراسی، بلکه در عالی‌ترین مناصب دولتی آنها هم فساد مالی رخنه کرده است. در یک سال گذشته روسای جم