خرید سکه کلکسیونی

آخرین اخبار «عمومی» - صفحه 1 RSS

پس از سانحه آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو به عنوان یکی از مراکز بزرگ تولید پوشاک تهران کمپینی در فضای مجازی برای حمایت از کارگرانی که در این مجتمع مشغول به کار بودند تشکیل شد. رویداد۲۴-پس از سانحه آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو به عنوان یکی از