کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه بورس - صفحه 7 RSS

تحلیل بنیادی سشمالمعرفی شرکت سیمان شمالشرکت سیمان شمال (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۳۳ و به شماره ثبت ۴۴۹۲ به منظور تولید سیمان تاسیس گردید. سرمایه شرکت در بدو تاسیس بالغ بر ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به سیصد سهم یکصد هزار ریالی بوده است که ضمن سال‌های ب