کتاب سکه های ماشینی قاجار

آخرین اخبار «بورس» - صفحه 5 RSS

در شش ماه نخست سال 95؛ 4هزار و 920 میلیارد و 672 میلیون ریال در قالب تعهدات کوتاه مدت از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان و مستمری بگیران در شش ماه نخست سال جاری پرداخت شده است