کتاب سکه های ماشینی قاجار

آخرین اخبار «بورس» - صفحه 1 RSS

سرویس اقتصاد جوان ایرانی _ بخش بورس، بیمه، بانک و بازار: کارگران قالی شویی،سرامیک شویی، کابینت شویی،‌دیوارشویی،نصاب پرده این روزها پُرکار هستند، اما در حالی شرایط دشوار کاری را تحمل می کنند که نه خبری از بیمه درمانی در کار آنها وجود دارد و نه ساختار مشخ