جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «استخدام» - صفحه 7 RSS

انتشارات علمی فار جهت تکمیل کادر خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. عنوان شغلیشرایط احرازتایپیستمسلط به فرمول‌نویسی در Mathtypeآشنا به نرم‌افزارهای Word و Indesignترجیحا آشنا به Photoshop و Illustratorبا حقوق مناسبترجیحا دیپلم ریاضیمتقاضیان محترم