جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «استخدام» - صفحه 4 RSS

یک شرکت معتبر در نظر دارد در راستای تکمیل کارد خود با شرایط زیر در استان خوزستان استخدام نماید.عنوان شغلیجنسیتمحل کارشرایط احرازحسابدارخانمشلمچهبومی، مسلط به زبان عربی محاوره ایپرستارخانمشلمچهبومی، مسلط به زبان عربی محاوره ایحسابدارخانمچذابهبومی، مسلط به