کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه استخدام - صفحه 4 RSS

آگهی استخدام مرکز خرید گالریااگر باور دارید که در صنعت مراکز خرید نیرویی مستعد و خلاق هستید با پیوستن به گالریا خلاقیت ها  و توان مندی های خود را شکوفا نمایید.مرکز خرید گالریا جهت تصدی پست های سازمانی ذیل از افراد متخصص، با انگیزه و خلاق جهت فعالیت در محی