کتاب سکه های ماشینی قاجار

آخرین اخبار «استخدام» - صفحه 3 RSS

شرکت سنجش افزار آسیا به منظور تکمیل تیم فنی خود از افراد واجد شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری تمام وقت می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز ارسال رزومه به سرپرست نرم افزار توانایی تحلیل و توسعه سیستم ها توانایی پیاده سازی معماری سیست