کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه استخدام - صفحه 2 RSS

یک شرکت معتبر تجهیزات پزشکی جهت تکمیل کادر فنی خود از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.عنوان شغلیرشته تحصیلیجنسیتشرایط احرازمهندس الکترونیکفوق دیپلم یا لیسانس الکترونیکخانممسلط به مونتاژ وتست و راه اندازی بردهای الکترونیکیکارشناس QC دستگاهلیسانس الکتر