کتاب سکه های ماشینی قاجار

آخرین اخبار «استخدام» - صفحه 1 RSS

شرکت مهندسی ترازپویش در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می‌نماید. عنوان شغلیشرایط احرازبرنامه نویسمسلط به C#،.net و پایگاه داده SQL Serverدارای سابقه مربوطهجهت کار در شرکت نرم افزار مالیمتقاضیان محترم می‌توانند رزومه