خرید سکه کلکسیونی

گروه سلامت و پزشکی - صفحه 7 RSS

متخصصان استرالیایی دریافتند باکتری های معده می تواند بر اشتهای فرد تاثیر بگذارد. به گزارش ایسنا، شواهد اولیه از دو گونه باکتری نشان می دهد که این باکتری ها بر اشتهای فرد و تصمیم او برای غذا خوردن یا نخوردن تاثیر می گذارد. آزمایش های انج