کتاب سکه های ماشینی قاجار

آخرین اخبار «سلامت و پزشکی» - صفحه 6 RSS

زندگی > مهارت‌ها - دوست‌داشتن، مسئله انسان است که در هیچ سن و سالی از آن تهی نخواهد شد اما عجیب نیست اگر انسان به دلایلی، مسیر را اشتباه برود، دچار افراط و تفریط شود و آسیب ببیند. درباره عشق های دوره نوجوانی حرف بسیار است، چون ب