خرید سکه کلکسیونی

گروه سلامت و پزشکی - صفحه 4 RSS

بتل می‌گوید: یکی از بزرگ‌ترین موانعی است که باعث می‌شود افراد به مشاور مراجعه نکنند و به جای آن به صحبت با دوستان نزدیک خود ترغیب شوند، ترس از تغییر است. آنها با علم به اینکه ممکن است مشاور یا روان‌درمان با بسیاری از شیوه‌های برخوردی‌شان مخالفت کند و آنها