کتاب سکه های ماشینی قاجار

گروه سلامت و پزشکی - صفحه 2 RSS

رئیس اداره کنترل مالاریا مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: تعداد موارد بومی مالاریا در5 سال گذشته از حدود8 هزار مورد به کمتر از 100 مورد در پایان سال 95 کاهش یافته است. به گزارش میزان، حمد رئیسی، اظهار داشت: هر ساله در دنیا ۲۵ آور