جشنواره نوروزی

آخرین اخبار «عکس و ویدئو» - صفحه 6 RSS

راهیان نور امسال، فرصت را غنیمت شمرده و از نوشته هایی به زمینه زندگی سعادتمند، برای طالبان رسیدن به شهادت و عبودیت، تصاویری ماندگار ثبت و ضبط کرده ایم.