کتاب سکه های ماشینی قاجار

آخرین اخبار «عکس و ویدئو» - صفحه 103 RSS

صدها میلیون نفر در سراسر جهان، فرا رسیدن سال نوی چینی را جشن گرفتند. اکثر کشورهای شرق آسیا همزمان با سال نوی چینی به تعطیلات یک هفته ای می روند.