کتاب سکه های ماشینی قاجار

آخرین اخبار «گوناگون» - صفحه 2 RSS

به گزارش سرویس گوناگون جام نیـوز، نسیم ادبی بازیگر کشورمان با انتشار عکسی صفحه شخصی اش را بروز کرد. نسیم ادبی نوشت: نگاه کن که غم درون دیده ام چگونه قطره قطره اب میشود چگونه سایه سیاه سرکشم أسیر دست افتا