کتاب سکه های ماشینی قاجار

آخرین اخبار «گوناگون» - صفحه 1 RSS

در آن زمان اوباما وزارت دادگستری استدلال کرده بود که این زندان های ناکارآمد بوده و درعین حال خطرناک تر هستند و هزینه های آن کمتر از زندان های تحت مدیریت دولت نیست. دونالد ترامپ یکی دیگر از برنامه های دولت اوباما را لغو کرده و در این راستا ممنوع